Jobs Sales / Assistant Sales
Sales / Assistant Sales


Responsibilities
1. ต้อนรับและแนะนำสินค้าให้ลูกค้า
2. รับ order จากลูกค้าเพื่อสั่งผลิตที่โรงงาน
3. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขาย
4. จัดเรียงสินค้าใน shop
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications
เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่เรียนรู้สิ่งๆใหม่ และซื่อสัตย์

Benefits
โบนัสประจำปี
ปรับค่าจ้างประจำปี และเมื่อผ่านการทดลองงาน
ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน
อาหารกลางวันฟรีสำหรับพนักงานในส่วนโรงงาน
อาหารเย็นก่อนทำ OT ฟรี ทุกตำแหน่ง
เบี้ยขยันสำหรับพนักงานในส่วนโรงงาน
Incentive เงินรางวัลพิเศษ หากทำงานได้ตามเป้าหมาย
งานเลี้ยงปีใหม่
ตรวจสุขภาพประจำปี
ชุดยูนิฟอร์มฟรี
จัดนำเที่ยวประจำปี
Sales ที่ shop มีค่าคอมมิชชันและวันหยุดพิเศษ 6 วัน/เดือน
เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ ในกรณีมีการเสียชีวิตในครอบครัว

APPLY ONLINE

Your message has been sent. Thank You.

APPLY ONLINE

We would like to know more about you.