Jobs Cad Design
Cad Design


Responsibilities
1. รับงานจาก Designer เพื่อนำมา ขึ้น Cad โดยใช้ โปรแกรม Matrix
2. ติดต่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง Designer และช่าง
3. นำเสนอการทำงานแบบใหม่ๆ คิดวิเคราะห์การทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสวยงาม
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา

Qualifications
หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Matrix ได้คล่อง
มีความกระตือรือร้นและมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

Benefits
โบนัสประจำปี
ปรับค่าจ้างประจำปี และเมื่อผ่านการทดลองงาน
ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน
อาหารกลางวันฟรีสำหรับพนักงานในส่วนโรงงาน
อาหารเย็นก่อนทำ OT ฟรี ทุกตำแหน่ง
เบี้ยขยันสำหรับพนักงานในส่วนโรงงาน
Incentive เงินรางวัลพิเศษ หากทำงานได้ตามเป้าหมาย
งานเลี้ยงปีใหม่
ตรวจสุขภาพประจำปี
ชุดยูนิฟอร์มฟรี
จัดนำเที่ยวประจำปี
Sales ที่ shop มีค่าคอมมิชชันและวันหยุดพิเศษ 6 วัน/เดือน
เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ ในกรณีมีการเสียชีวิตในครอบครัว

APPLY ONLINE

Your message has been sent. Thank You.

APPLY ONLINE

We would like to know more about you.